Reklam & sånt

Reklam är information/kommunikation med
andra människor i både smått som stort.
Vi hjälper till med allt från logotyper till visit-
kort och andra trycksaker i alla dess former,
annonser, strategier, kampanjer, “jippon” m.m.

Tillsammans med våra samarbetsparters kan
vi även erbjuda grupputveckling, “kick-off”,
konferenser, dryckesprovningar och mer.